Sąd Rejonowy w Bełchatowie
Czwartek, 08 grudnia 2016
data aktualizacji serwisu: 08.12.2016
wielkość tekstu mała czcionka średnia czcionka duża czcionka 
 
 
 

Zespoły Kuratorskie

 

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych

 

 

siedziba:

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

97-400 Bełchatów, ul. Okrzei 4

 

 

Sekretariat Zespołu:

tel./fax  044 632 37 50  wew. 137

godziny przyjęć interesantów:

7:30 - 15:30

e-mail: zksskarny@belchatow.sr.gov.pl

 

 

Kierownik Zespołu Kuratorskiego:

Krystyna Ślęzak

pok. 106   tel. 044 632 37 50  wew. 128

 

 

 

Kuratorzy Zawodowi:

 

Elżbieta Bałuska - poniedziałek, środa  pok. 109

tel. 044 632 37 50  wew. 141

 

Irena Cichocka - poniedziałek, czwartek   pok. 105

tel. 044 632 37 50  wew. 138

 

Iwona Czapczyk - środa, piątek  pok. 101

tel. 044 632 37 50  wew. 134

 

Renata Dąbrowska - wtorek, piątek  pok. 102

tel. 044 632 37 50  wew. 135

 

Krzysztof Lasota - poniedziałek, środa  pok. 106

tel. 044 632 37 50  wew. 128

 

Grażyna Michalska - wtorek, piątek  pok. 105

tel. 044 632 37 50  wew. 138

 

Monika Mitelsztet-Florczyk- środa, piątek  pok. 103

tel. 044 632 37 50  wew. 136

 

Lidia Pawłowicz - poniedziałek, środa  pok. 102

tel. 044 632 37 50  wew. 135

 

Magdalena Roniek - poniedziałek, środa  pok. 103

tel. 044 632 37 50  wew. 136

 

Grażyna Rusek - wtorek, czwartek  pok. 101

tel. 044 632 37 50  wew. 134

 

Teresa Tomaszewska - wtorek, czwartek  pok. 102

tel. 044 632 37 50  wew. 135

 

Agnieszka Warcholińska- wtorek, czwartek  pok. 103

tel. 044 632 37 50  wew. 136

 

Kinga Wieczorek - wtorek, czwartek  pok. 109

tel. 044 632 37 50  wew. 141


Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich

 

 

siedziba:

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

97-400 Bełchatów, ul. Okrzei 4

 

 

Sekretariat Zespołu:

tel./fax  044 632 72 10  wew. 118

godziny przyjęć interesantów:

9:00 - 15:00

e-mail: zkssrodzinny@belchatow.sr.gov.pl

 

 

Kierownik Zespołu Kuratorskiego:

Urszula Kaczmarek

pok. 402  tel. 044 632 72 10 wew. 114

 

 

 

Kuratorzy Zawodowi:

 

Agnieszka Hochman - poniedziałek, środa  pok. 402

tel. 044 632 72 10 wew. 114

 

Mirosława Poryzała - poniedziałek, środa   pok. 409

tel. 044 632 72 10 wew. 119

 

Agnieszka Chwastowska - poniedziałek, czwartek  pok. 409

tel. 044 632 72 10 wew. 119

 

Danuta Jeż - poniedziałek, środa pok. 406

tel. 044 632 72 10 wew. 113

 

Elżbieta Słoniewska - wtorek, piątek pok. 406

tel. 044 632 72 10 wew. 113


  Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

 

Kuratorami sądowymi są:  

1)  zawodowi kuratorzy sądowi, zwani  kuratorami zawodowymi,  

2)  społeczni kuratorzy sądowi, zwani  kuratorami społecznymi.

Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych , a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.

 

Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych, w szczególności:

- sprawują nadzory nad  nieletnimi,

- sprawują dozory nad skazanymi,

- nadzorują wykonywanie kary ograniczenia wolności,

- nadzorują pracę kuratorów społecznych,

- udzielają pomocy postpenitencjarnej osobom zwalnianym z zakładów karnych,

licznik odwiedzin: 4955594