Sąd Rejonowy w Bełchatowie
Czwartek, 08 grudnia 2016
data aktualizacji serwisu: 08.12.2016
wielkość tekstu mała czcionka średnia czcionka duża czcionka 
 
 
 

Wzory i formularze

DRUKI DLA NOWEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ (prosimy drukować dwustronnie, druki mogą być czarno-białe) DOC PDF

Wniosek o wpis w księdze wieczystej

 

pobierz RTF, 301KB

 

pobierz PDF, 88,4KB

 

Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej

 

pobierz RTF, 143KB

 

pobierz PDF, 38,9KB

 

Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej

 

pobierz RTF, 240KB

 

pobierz PDF, 36KB

 

Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy

 

pobierz RTF, 102KB

 

pobierz PDF, 34,3KB

 

Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej

 

pobierz RTF, 92,9KB

 

pobierz PDF, 32,4KB

 

Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania

 

pobierz RTF, 118KB

 

pobierz PDF, 35,9KB

 

Wniosek o założenie księgi wieczystej

 

pobierz RTF, 375KB

 

pobierz PDF, 84,7KB

 

Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej

 

pobierz RTF, 72,2KB

 

pobierz PDF, 45,1KB

 

Żądanie wpisu w księdze wieczystej - załącznik

 

 

pobierz RTF, 125KB

 

 

pobierz PDF, 49,9KB

 

 

Formularze zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

DOC PDF

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

 

 

pobierz DOC, 34KB

 

 

pobierz PDF, 27,8KB

 

 

Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym (prosimy drukować dwustronnie) DOC PDF

Sprzeciw od wyroku zaocznego - Zarzuty od nakazu zapłaty - Sprzeciw od nakazu zapłaty - fomularz ,,SP''

 

pobierz DOC, 73,5KB

 

pobierz PDF, 180KB

 

Pismo zawierające wnioski dowodowe - formularz ,,WD''

 

pobierz DOC, 55,5KB

 

pobierz PDF, 140KB

 

Odpowiedź na pozew - formularz ,,OP''

 

pobierz DOC, 72,5KB

 

pobierz PDF, 180KB

 

Pozew wzajemny - fomularz ,,PW''

 

pobierz DOC, 80,5KB

 

pobierz PDF, 195KB

 

Pozew - formularz ,,P''

 

pobierz DOC, 61,5KB

 

pobierz PDF, 195KB

 

Formularz wniosku o przyznanie kompensaty

 

pobierz DOC, 38,5KB

 

 

Oświadczenie o stanie majątkowym - formularz

 

pobierz RTF, 77,5KB

 

 

Oświadczenie o stanie majątkowym - rozporządzenie

 

pobierz RTF, 11,5KB

 

 

 

licznik odwiedzin: 4955588