Wydziały

Wydział I Cywilny


Kierownik sekretariatu: Regina Pisarek


Przewodniczący I Wydziału Cywilnego: SSR Jolanta Miętkiewicz


I Wydział Cywilny prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego dla obszaru właściwości tego Sądu.


e-mail: Icywilny@belchatow.sr.gov.pl

 

Kierownik sekretariatu, tel./fax: 44 6357 660

Z-ca kierownika sekretariatu, tel: 44 6357 653

Wydział Cywilny, tel: 44 6357 657

 

 


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wydział II Karny


Kierownik sekretariatu:
Halina Marjan

Przewodniczący II Wydziału Karnego: SSR Aneta Świtalska-Forenc

II Wydział Karny prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego dla obszaru właściwości tego Sądu.


e-mail:
IIkarny@belchatow.sr.gov.pl

 

Kierownik sekretariatu, tel./fax: 44 6357 639

Księga Należności - Widnykacja, tel: 44 6357 635

Sekcja Wykonawcza, tel: 44 6357 637

Kary Pozbawienia Wolności, tel: 44 6357 638

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wydział III Rodzinny i Nieletnich


Kierownik sekretariatu:
Zdzisława Łychin

Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich: SSR Zdzisław Kaczmarek

III Wydział Rodzinny i Nieletnich prowadzi sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy dla obszaru właściwości tego Sądu.


e-mail:
IIIrodzinny@belchatow.sr.gov.pl

 

Kierownik sekretariatu, tel./fax: 44 6357 665

Z-ca kierownika sekretariatu, tel: 44 6357 664

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wydział IV Pracy


Kierownik sekretariatu:
Bożena Michalak

Przewodniczący IV Wydziału Pracy: SSR Beata Grabiszewska

IV Wydział Pracy prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy dla obszaru właściwości tego Sądu.


e-mail:
IVpracy@belchatow.sr.gov.pl

 

Kierownik sekretariatu, tel./fax: 44 6357 651

Z-ca kierownika sekretariatu, tel: 44 6357 650


-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wydział V Ksiąg Wieczystych


Kierownik sekretariatu:
Anna Torchalska,

Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych: SSR Iwona Białowąs

V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi do spraw wieczysto-księgowych dla obszaru właściwości tego Sądu.


e-mail:
Vksiagwiecz@belchatow.sr.gov.pl

 

Kierownik sekretariatu, tel./fax: 44 6357 611

Archwiwum Ksiąg Wieczystych, tel: 44 6357 614

Odpisy z Ksiąg Wieczystych, tel: 44 6357 619

-----------------------------------------------------------------------------------------------